Met de Museum Plus Bus naar het Kunstmuseum in Den Haag.


Met de Museum Plus Bus naar het Kunstmuseum in Den Haag.

Op donderdag 9 februari 2023 gaan we naar het Kunstmuseum in Den Haag.

Dit is het programma van de dag:

08:30   Aankomst van de bus bij opstapplaats: Stationsstraat 52, Onze School

09:00   Vertrek opstapplaats

11:15   Aankomst Kunstmuseum

11:45   Koffie en lunch in museumcafé Gember

12:45   Kunstmuseum Den Haag

13:00   Rondleiding door gidsen.

14:00   Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken

15.00   Vertrek uit Kunstmuseum Den Haag

15:30   Vertrek bus

17:45   Aankomst Stationsstraat 52, Onze School.

Het is een lange dag met veel tijd in de bus, maar de tijd die we in Den Haag door kunnen brengen in het Kunstmuseum is dat zeker waard.

De reis en het bezoek aan het museum zijn gratis. De Museum Plus Bus wordt hiervoor gesponsord door de Vriendenloterij.

Alleen de lunch moeten de deelnemers zelf betalen, die kost € 11,50 per persoon en moet bij het inschrijven worden betaald.

De doelstelling van de Stichting Museum Plus Bus:  “De Museum Plus Bus rijdt voor groepen ouderen die zonder deze bus niet meer in staat zijn een museum te bezoeken. Dat kan te maken hebben met leeftijd, lichamelijke conditie en/of geïsoleerde leefomgeving”.
De Museum Plus Bus heeft gevraagd erop toe te zien dat de deelnemers (zoveel mogelijk) aan deze criteria voldoen.

De minimum leeftijd voor deelname is 70 jaar. In bijzondere situaties is deelname vanaf 65 jaar mogelijk, maar dan moeten we die situatie toelichten. Voor begeleiders geldt geen leeftijdsgrens.
Deelnemers in een rolstoel hebben een vaste begeleider voor de hele dag.
Deelnemers die om een andere reden extra begeleiding nodig hebben, moeten ook de hele dag een begeleider hebben.

Op de inschrijflijst wordt naast de deelnemer vermeld of er hulpmiddelen zoals rollators of rolstoelen (opvouwbaar of niet) met de bus mee moeten. Indien  nodig wordt ook een persoonlijke begeleider aangemeld.

In totaal kunnen 45 personen (inclusief begeleiding) aan de reis deelnemen. Mochten er meer dan 45 aanmeldingen zijn, dan moeten wij beoordelen welke personen het dichtst bij de geformuleerde doelstelling passen.

Direct na het sluiten van de inschrijving wordt de deelnemerslijst vastgesteld en worden de deelnemers ingelicht.

Wij hopen dat met dit aanbod van Museum Plus Bus 45 mensen een mooie dag zullen hebben op 9 februari a.s. in Den Haag.

Heb je nog vragen of specifieke wensen neem dan contact op met:
Ger Thijssen tel. 0495 592550 of email ger.thijssen46@gmail.com