Aanmelden Senioren Vereniging Maarheeze

Bent u al lid en weten wij uw e-mailadres niet?

Geef dit even door aan Peter Joppen :  phwjoppen1946@kpnmail.nl

Hebt u inmiddels een ander e-mailadres? Wij zouden het op prijs stellen als u dit doorgeeft aan Peter Joppen.

 

|     


Doorlopende machtiging


Ondergetekende geeft toestemming aan Seniorenvereniging Maarheeze incasso-opdrachten te sturen naar haar / zijn bank om een bedrag van uw rekening af te laten schrijven.
Bent u het niet eens met een afgeschreven bedrag? Dan kunt u zelf met internetbankieren de incasso terugboeken tot acht weken na de afschrijving.
ons Incassant ID = NL69ZZZ172295310000
  

VOOR UW PRIVACY: U geeft aan de Seniorenvereniging toestemming om uw gegevens op te nemen in de administratie.

Wij gebruiken uw gegevens alleen maar als we die nodig hebben voor de organisatie van onze activiteiten. Voor meer info, zie onze website.

Contributie

De contributie wordt elk jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
De contributie wordt jaarlijks door de penningmeester geïncasseerd.
Voor dit jaar bedraagt de contributie 20,00 Euro per lid.