Cliëntondersteuner

Cliëntondersteuner

Het keukentafelgesprek: u hoeft het niet alleen te doen

Als mensen huishoudelijke zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen zij daarvoor aankloppen bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar zij hoeven dat traject niet alleen in te gaan, want zij kunnen hierbij ondersteunt worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Deze cliëntondersteuner bespreekt met u de procedure, geeft toelichting op de regelgeving, bereid eventueel met u het gesprek met de gemeente voor en is, indien gewenst, aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Deze zogenaamde keukentafelgesprekken worden gevoerd door leden van het Sociaal Team van onze gemeente.

In dit gesprek wordt samen met u en de mensen in uw directe omgeving nagegaan wat de beste oplossingen voor u zijn. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het gesprek correct is. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

Onze cliëntondersteuners zijn leden van onze Seniorenvereniging.

De opleiding en certificering van de cliëntondersteuners wordt verzorgd door KBO Brabant. Vanuit KBO Brabant worden zij op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de WMO-aanvragen.

Voor contact: Jan Alders, telefoon 591973