Activiteitenagenda maart 2024

Activiteitenoverzicht maand maart 2024

Activiteitenagende maart 2024

Activiteitenoverzicht maand maart 2024

Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur in Ons Kwartier. De huiskamer is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Maarheeze. Er is altijd verse koffie!

Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur,

 ‘s middags vanaf 12.30 uur speciaal voor leden.

 Tijdens de openingsuren is Ons Kwartier/Onze School bereikbaar op tel.nr. 0495 623589. Buiten deze uren zijn we, voor dringende zaken, telefonisch te bereiken op 06 13 72 86 70.

Wekelijks terugkerende activiteiten :

Maandag

09.00 tuinieren

10.00 kleuren voor volwassenen

11.00 Maak Rimpels groep 1

13.30 sjoelen

Dinsdag

13.00 mannen van metaal

13.30 gezond bewegen

13.30 vrij kaarten

Woensdag

09.00- 10.30 Maak Rimpels groep 2A

10.45-12.15 Maak Rimpels groep 2B

13.30 koersballen

Donderdag

10.00 darten

13.30 biljarten competitie leden de Doorzetters

14.00 haakaan

19.30 kaartcompetitie: rikken en jokeren

Zondag

09.00-11.00 wandelen

 Bijzondere activiteiten in maart:

Vrijdag 01

09.30 fotoclub

Maandag 04

09.00-12.00 repair café

Vrijdag 08

13.30 kienen

Dinsdag 12

11.00 bakkie troost

12.00 eetpunt 1

19.00 filmavond “The Sting”

vrijdag 22

13.30 Eerste bijeenkomst van de reeks “Zorg en Wonen”

18.30 vrijdagavondetentje

dinsdag 26

12.00 eetpunt 2

Woensdag 27

14.00 bezoek DAF Museum

ALGEMEEN: De zondagse wandeling start (09.00 uur) en eindigt (11.00 uur) bij Onze School. Aanmelden is niet nodig, maar ben wel op tijd aanwezig.

 

De biljarts kunnen tijdens de huiskameruren door leden en niet leden worden gereserveerd.

‘s Middags zijn de biljarts alleen voor leden en op de donderdagmiddag alleen voor leden van biljartclub “de Doorzetters”. 

 Voor het reserveren geldt maximaal ½ uur per persoon, dus 2 personen mogen één uur reserveren en 3 personen 1 ½ uur. Is er daarna niet gereserveerd dan kan er nog doorgespeeld worden, tenzij zich iemand meldt om te komen spelen. Tijdens speciale activiteiten kan er niet gebiljart worden. 

We gaan er vanuit dat bij een activiteit, waarvoor betaald moet worden, dit direct bij het inschrijven gebeurt of na telefonische aanmelding ruim vóór de uiterste aanmelddatum.

Aanmelden betekent betalen en als u zich wilt afmelden, dan moet dat gebeuren voor die uiterste aanmelddatum. Daarna is het helaas onmogelijk om geld terug te geven, u kunt in zo’n geval eventueel zelf voor vervanging zorgen.                                                                                                                                                             We gaan door met de uitgifte van entreekaartjes voor betaalde activiteiten, dus vraag naar uw kaartje als u komt betalen.

Vriendelijk verzoek om het aanmelden voor een nieuwe activiteit niet te doen tijdens speciale activiteiten, maar tijdens de dagelijkse openingsuren van Ons kwartier. 

De inloop is steeds een halfuur vóór aanvang van een activiteit.