Activiteitenagenda juli 2022

Activiteitenoverzicht maand juli 2022

Huiskamertijden ma t/m vrij van 10.00 tot 12.30 uur, in Ons Kwartier.

De huiskamer is vrij toegankelijk voor iedereen jong, oud, lid of geen lid, iedereen is welkom en er is verse koffie.

Ons Kwartier is op werkdagen geopend van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur, ‘s middags speciaal voor leden.

 

Wekelijks terugkerende activiteiten seniorenvereniging

Maandag

09.00 tuinieren

10.00 kleuren voor volwassenen

13.30 sjoelen

Dinsdag

13.00 mannen van metaal

13.30 gezond bewegen

13.30 vrij kaarten

Woensdag

13.30 jeu de boules

Donderdag

10.00 darten

13.30 biljarten leden de Doorzetters

13.30 gezond bewegen

13.30 fietsen

14.00 haakaan

19.30 kaarten

Zondag

09.00 lange wandeling

10.00 korte wandeling

 

Overige activiteiten in juli:

Vrijdag 01

09.30 fotoclub

09.30 nordic walking

Zondag 03

16.00 barbecue 1e keer dit jaar

Dinsdag 05

10.00 volksdansen laatste keer voor de vakantie

Vrijdag 08

13.30 kienen

Dinsdag 12

11.00 bakkie troost

12.00 eetpunt

19.00 bestuursvergadering

Vrijdag 15

09.30 nordic walking

Vrijdag 29

17.00 vrijdagavond etentje (Koud buffet)