Waarom lid worden?

De Seniorenvereniging Maarheeze bestaat al meer dan 50 jaar en telt nu meer dan 600 leden.

Wij stellen ons ten doel de belangen van alle senioren in de kern Maarheeze te behartigen door en we zetten ons in voor behoud en verbetering van de kwaliteit van leven.

 

De Seniorenvereniging Maarheeze zorgt voor uw ontspanning………

Naast kaarten, kienen, biljarten zijn er themabijeenkomsten, worden er 1-dags busreizen (samen met KBO Budel) georganiseerd en is er ook nog eens de gelegenheid om gezamenlijk uit eten te gaan.

 

De Seniorenvereniging Maarheeze zorgt voor enige inspanning………

Mooie fietstochten en wandeltochten door de regio of binnen koersballen.  

 

De Seniorenvereniging Maarheeze helpt u de regie in eigen hand te houden…….

Een team van opgeleide belasting- en ouderenadviseurs staat paraat om u te ondersteunen bij belastingvragen, vragen over wonen en zorg. Het welzijn van onze leden is van primair belang voor de vereniging.

 

De Seniorenvereniging Maarheeze vertegenwoordigt u……….

Uw belangen naar de gemeente worden door de vereniging zo goed mogelijk behartigt, denk hierbij aan de gevolgen van de WMO, maar ook wordt samengewerkt met andere (ouderen-)organisaties in uw belang. Ook landelijk is de KBO een belangrijke krachtenbundeling (meer dan 270.000 leden) naar de overheid om uw AOW en pensioenrechten te behartigen.

 

De Seniorenvereniging Maarheeze let mee op uw centen……..

Uw ledenpas stelt u in staat kortingen te verkrijgen op bijvoorbeeld reizen via de SRO, telefonie, energie enz,  maar ook op landelijk niveau zorgt de KBO voor bijvoorbeeld kortingen bij uw zorgverzekering!!!!

 

De Seniorenvereniging Maarheeze informeert u……

Elke maand ontvangt u de Nestor, waarin veelzijdige informatie voor de senioren te vinden is. U ontvangt tevens maandelijks de Nieuwsbrief van onze vereniging.

 

….en dat allemaal….

….door de medewerking van vele vrijwilligers, die proberen de wensen van de ledenom te zetten in echte activiteiten!

….al bijna 60 jaar,!

….voor iedereen vanaf 50 jaar!

….tegen een geringe vergoeding, de jaarcontributie is voor 2018 vastgesteld op € 20,--  per persoon