Ouderenadviseur

Denkt mee met uw zorgen en problemen en zoekt naar mogelijke oplossingen.

U kunt terecht bij een van onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s), die u helpen bij het oplossen van problemen op de terreinen zorg en ondersteuning, participatie, welzijn, wonen en inkomen.

Een VOA is een oudere vrijwilliger die u, op verzoek, ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op deze terreinen.

Zij zijn leden van onze Seniorenvereniging en treden op als belangenbehartigers voor senioren.

Via KBO Brabant hebben zij een opleiding gevolgd om als vrijwillige ouderenadviseur te kunnen werken. Zij worden regelmatig bijgeschoold op terugkomdagen. Vanuit KBO Brabant worden zij continu op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn.

Voor contact: André Oud, telefoon 591337