De eerste groep heeft het programma "Maak Rimpels" afgerond


De groep op deze foto, waarop jammer genoeg onze enige mannelijke deelnemer Peter en ook Ine ontbreken, heeft het hele programma van “Maak Rimpels” afgerond. Dit is de eerste groep die in Maarheeze met “Maak Rimpels” begonnen is. We zijn gestart op 10 juli 2023 en op 15 april 2024 hebben we het laatste onderdeel van de hele cyclus gehad. Wat heeft “Maak Rimpels” ons opgeleverd?

 Een heleboel. Op de eerste plaats hebben we na al die bijeenkomsten elkaar beter leren kennen en zijn we dichter bij elkaar gekomen. We zijn ons ervan bewust geworden dat we iets kunnen betekenen voor elkaar, zeker als er in de toekomst veel minder zorg zal zijn. Daarom laten we elkaar niet los en gaan we als groep door. We hebben samen afspraken gemaakt hoe we dat gaan doen. Zo gaan degenen die dat fijn vinden op maandagmorgen van 9.30-10.30 uur een wandeling maken. En daarna gaan we koffie/thee drinken in Ons Kwartier, waar ook degenen die niet meegewandeld hebben bij kunnen aansluiten. Elke eerste maandag van de maand hebben we na het koffiedrinken nog een activiteit, waarvoor we al verschillende ideeën genoteerd hebben. Ook zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd over zaken als boodschappen doen voor elkaar, naar het ziekenhuis rijden, samen koken, contactpersoon zijn voor elkaar en nog meer mooie dingen waarbij we iets voor elkaar kunnen betekenen. Op deze manier willen we samen een netwerk vormen, samen gezellige dingen doen, naar elkaar omkijken en daarmee  een beetje beter op de toekomst voorbereid zijn.