Muziek- en dansavond


Contactpersoon: Harrie van Horne tel  06 431 514 50.

Een keer per maand wordt op zaterdagavond een dans- en muziekavond gehouden. Dat is altijd een heel gezellige avond, zowel voor degenen  die weer eens heerlijk kunnen dansen,  als voor degenen die genieten van de leuke muziek. En tussendoor wordt er heel wat bij gepraat en plezier gemaakt.

Ook een drankje en een hapje ontbreken niet,  gezelligheid troef dus!

Er wordt gezorgd voor voldoende afwisseling, de wals, de foxtrot, de tango en ook de rock ’n roll, ze komen allemaal aan de beurt.  En de zaal is groot genoeg, alle ruimte om je danskunsten goed uit te voeren. Dans je graag, kom dan zeker een keer meedoen. In het activiteitenoverzicht zijn de data van deze avonden te vinden.