Eerste themabijeenkomst rondom Wonen, Zorg en Welzijn op 22 maart 2024


Toekomstig wonen begint nu

Meedenken over Wonen, Zorg en Welzijn in onze gemeente

Op vrijdagmiddag 22 maart om 13.30 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats van de reeks van vier themabijeenkomsten rondom Wonen, Zorg en Welzijn. (De drie volgende bijeenkomsten zijn, zoals eerder aangekondigd, op 26 april, 31 mei en 28 juni). Met ondersteuning vanuit KBO-Brabant gaan we met elkaar in gesprek over deze onderwerpen, wat we daarvan voor de toekomst kunnen verwachten en hoe we ervoor zorgen daar goed op voorbereid te zijn.

Deze eerste themabijeenkomst wordt verzorgd door Els van Daal, projectleider van KBO-Brabant.

Wat komt er aan de orde?

  1. Mevr. van Daal zal toelichten waarom KBO-Brabant met deze bewustwordingscampagne betreffende  Wonen Zorg en Welzijn van ouderen is gestart. De KBO wil haar leden stimuleren om het heft in eigen hand te nemen om goed voorbereid te zijn op de toekomst, waarin zelfredzaamheid een steeds grotere rol zal gaan spelen.
  2. In deze bijeenkomst zal alles rondom Wonen centraal staan. De belangrijkste keuze betreft de vraag: het eigen huis aan te passen of toch te verhuizen naar een andere woning, die al toekomstbestendig is. De vele mogelijkheden rondom beide opties zullen worden behandeld.
  3. In deze bijeenkomst komen ook de onderwerpen zelfredzaamheid en preventie rondom Zorg en Welzijn aan bod. Wat kunnen we meer en langer zelf doen nu de zorgsector zo onder druk staat? Hoe kunnen we ons aanpassen aan een nieuwe toekomst met mindere zorg?
  4. Wat kan de gemeente voor de senioren betekenen rondom de thema’s: Wonen, Zorg en Welzijn?

Een heel interessante en belangrijke bijeenkomst, die we echt bij u aanbevelen. Er zijn geen kosten aan verbonden. In verband met de voorbereidingen graag aanmelden. We zien uit naar uw komst.