Derde bijeenkomst in de reeks "Wonen, Zorg, Welzijn"


In de derde bijeenkomst, die gepland staat op woensdagmiddag 12 juni, staan de onderwerpen Zorg en Welzijn centraal. Het is duidelijk dat de vergrijzing in de nabije toekomst heel sterk groeit en dat er daarnaast steeds minder zorgmedewerkers en mantelzorgers beschikbaar zijn. We staan dus voor de vraag en tegelijk de uitdaging: Wat kunnen we meer en langer zelf doen nu de zorgsector zo onder druk staat? Hoe kunnen we ons aanpassen aan een nieuwe toekomst met minder zorg? Wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn onderwerpen die in deze bijeenkomst zeker aan bod zullen komen. Aanwezig zullen zijn: Buurtzorg, Els van Daal, Ilse Vaes van Steunpunt Mantelzorg, Frank Verbeek van project “Maak Rimpels” en Willy Kuipers van “De Helpende Hand”.

Het belooft weer een heel interessante en zinvolle middag te worden, waarvoor we u van harte uitnodigen.

Graag tijdig aanmelden i.v.m. de voorbereidingen.