Wie gaat er mee klootschieten?


Op 10 juli gaan we klootschieten in de directe omgeving van Maarheeze. We vertrekken om 13.00 uur vanuit Onze School en gaan per auto of fiets naar het begin van het parcours. Graag bij je inschrijving aangeven of je komt met de auto en of eventueel bereid bent passagiers mee te nemen of dat wilt meerijden. Klootschieten is een gezelschapsspel dat gespeeld kan worden door jong, oud, vrouw of man. Enige voorwaarde is dat je redelijk ter been bent en in staat bent op je dooie gemak een afstand van ongeveer 3 km te voet af te leggen.

Geschiedenis van het klootschieten

Klootschieten is een spel dat al heel oud is. Al in 1392 liet Albrecht van Beieren in de Haarlemmerhout de eerste klootschietbaan aanleggen. Rond 1500 was deze sport in Nederland mateloos populair. Ten gevolge van diverse omstandigheden, zoals de tachtigjarige oorlog, de veranderde geloofsbegrippen en de daaropvolgende Gouden Eeuw, raakte het klootschieten in onbruik. Eeuwen later, verhaalt de geschiedenis, was het spel opnieuw populair. Buurtschappen, gehuchten, dorpen en steden, vooral in de omgeving van Twente, dagen elkaar nog steeds uit voor wedstrijden. Het aantal deelnemers is soms boven de honderd. Het kan tussen de rivaliserende groepen er soms heftig aan toegaan. De vóórmannen (leiders van het team) maakten vroeger vooraf afspraken over de te volgen spelregels, maar door verschillen in uitleg ontstonden er soms twistgesprekken die dan met de vuist werden beslecht, iets dat tegenwoordig ook bij het voetbal gebeurt. Om problemen te voorkomen zijn er daarom spelregels opgesteld.

 Wat is een kloot?

Het ronde voorwerp waarmee geschoten (geworpen) wordt noemt men de kloot. De originele kloot is een ronde houten bal die drie cilindrisch geheel doorboorde gaten hebben van dezelfde diameter welke in het midden bij elkaar komen en onderling 90 graden in richting van elkaar verschillen. Deze gaten moeten met lood gevuld zijn. De kloot heeft een diameter van ongeveer 50 mm.

Hulpmiddelen.

Andere hulpmiddelen welke bij het klootschieten worden gebruikt zijn: Een klootzak: Een katoenen draagzakje waarin de kloten worden bewaard. Een klootveger: Soort hark waarmee de kloot uit een sloot of struikgewas geharkt kan worden; Klotenstok: Wordt gebruikt om de startplaats aan te geven; Scorelijst: Hierop wordt het aantal worpen bijgehouden.

Heel in het kort iets over de spelregels voor het klootschieten.

 Er spelen altijd twee teams tegen elkaar. Er kunnen meerdere teams deelnemen. Een team bestaat uit 4 - 6 personen. Elk team krijgt één kloot mee om mee te spelen. De teamleden schieten om beurten. De bedoeling van het spel is het totale parcours van +/- 3 km met zo weinig mogelijk schoten (worpen) af te leggen. Het team die met het minst aantal schoten het parcours aflegt wint het spel. Nadere spelregels worden ter plaatse uitgelegd. Het winnende team van het spel gaat weg met de eer: Het verliezende team is gedoemd de vuil geworden kloten te wassen (de zogenaamde klotenwassers) Hoe de uitslag ook zal zijn het belooft bij voorbaat een gezellige middag te worden. Graag jouw deelname opgeven bij Ons kwartier. Deelname is gratis en voor niks.