BELASTINGAANGIFTEN 2022


Uiterlijk 30 april moeten we onze belastingaangiften 2022 weer ingediend hebben. Elk jaar opnieuw zijn er wijzigingen in de belastingaangifte. Dat kan in uw nadeel maar ook in uw voordeel zijn. Laat daarom uw belastingaangifte altijd controleren. Het verzamelinkomen welke door belastingdienst wordt gebruikt bepaalt mede de hoogte van uw zorg- en/of huurtoeslag. Indien gewenst zijn onze vrijwilligers bereid de aangifte voor u te verzorgen. U kunt zich telefonisch aanmelden bij een van de onderstaande belastinginvullers. Indien uw aangifte vorig jaar door een van onze invullers werd verzorgd dan nemen zij weer automatisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Voor het verzorgen of controleren van uw aangifte zijn de volgende documenten en gegevens indien van toepassing noodzakelijk: • Indien aanwezig een kopie van de aangifte over 2021 met de bijlagen; • Het aangifteblad van de belastingdienst dat u heeft ontvangen voor 2022; • Ook dit jaar werken we met een DigiD-machtiging. Deze ontvangt u automatisch indien een van onze belastinginvullers uw aangifte vorig jaar heeft verzorgd. Is dit niet het geval dan moet een DigiD-machtiging worden aangevraagd. Het aanvragen van de machtiging kost minimaal 5 dagen en kan door uw invuller worden verzorgd. De aangevraagde machtigingscode wordt altijd rechtstreeks naar uw huisadres gezonden.

Alle documenten die u over 2022 heeft ontvangen en van belang kunnen zijn voor uw aangifte, zoals:

• voorlopige- en definitieve aanslagen;

• beschikkingen voorlopige teruggave. Ook van de zorg- en huurtoeslagen, incl. de voorlopige beschikkingen voor 2022;

• Alle jaaropgaven van inkomsten over 2022 van uzelf en uw evt. partner, zoals van de AOW, pensioenen, uitkeringen en van lijfrentes etc;

• Jaaroverzicht 2022 van uw hypotheek;

• De WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft ontvangen;

• Overzicht van gemaakte ziektekosten die niet (volledig) vergoed werden door uw zorgverzekeraar;

• Dieet verklaring van uw huisarts/specialist;

• Overzicht van gemaakte reiskosten voor bezoek arts of specialist etc;

• Overzicht van eventuele giften;

• Jaaroverzicht 2022 van uw betaalrekening(en),spaarrekening(en) en eventuele beleggingen.

Werkgroep ouderenadviseurs/ belastinginvullers Maarheeze:

André Oud Tel. 0621991645

Arno Baks Tel. 0651972059

Ger Thijssen Tel. 0627412692

Jan Alders Tel. 0613003727

Jos van Velthoven Tel. 0618823738.